TIPS: CARA BELAJAR FIZIK

Matapelajaran Fizik merupakan satu matapelajaran yang sering digeruni dan ditakuti oleh sesetengah pelajar. Ramai pelajar aliran sains cuba mengelak dari mengambil subjek ini. Antaran alasannya ialah banyak formula untuk diingati, banyak istilah perlu difahami, masalah-masalah pengiraan yang begitu rumit dan sebagainya.

Tanggapan itu sebenarnya salah.Pelajar berkata demikian kerana menggunakan pendekatan belajar Fizik seperti belajar matapelajaran Sejarah atau menggunakan daya hafalan semata-mata.Matapelajaran sedemikian adalah memerlukan pelajar mengguna daya ingatan kerana ianya berbentuk kronologi (urutan masa atau urutan bahagian/sistem).Maka semakin banyak anda luangkan membaca,semakin anda pandai.

Tapi tidak seperti belajar Fizik.Dalam belajar Fizik anda perlu "memahami" . Kerana apabila anda ingat melalui kefahaman, barulah anda akan berjaya. Ianya perlu bermula di tingkatan 4 lagi. Kerana apa yang disentuh ditingkatan 4, sesetengah perkara boleh menjelaskan apa yang anda belajar semasa tingkatan 5. Oleh itu jika anda FAHAM SEKALI, ANDA FAHAM SELAMANYA untuk 2 tahun sekaligus sebelum SPM..
  "Learn Form Four, When in Form Four"
- Motto Pantia Fizik bagi Program2 Tingkatan 4

Jadi apa yang perlu anda faham?Anda perlu faham bahawa FIZIK MERUPAKAN PELAJARAN YANG MEMBINCANGKAN TENTANG HUBUNGAN-HUBUNGAN KUANTITI PHYSICS (THE PHYSICS VARIABLES). Untuk lebih jelas, di bawah diterangkan melalui carta: 

STEP 1: FOCUS ON VARIABLES (ITS UNIT/ITS SYMBOLS/CHARACTER) etc.

STEP 2: IDENTIFY RELATION OF 2 VARIABLES AS PHYSICS CONCEPT.IF ACCOMPANIED BY SPECIFIC LAW/NAME, MAKE SURE YOU KNOW IT.LIST POSSIBLE LAW/PRINCIPLE

STEP 3: BE PREPARED TO ANSWER THE APLICATION OF PHYSICS CONCEPT IN DAILY LIFE/A SITUATION. MATHEMATICS SKILL HELPS IN NUMERICAL PROBLEMS. PREPARED AND KEEP SIMPLE BRIEF SENTENCED BUT MEANINGFUL(NOT TOO EXAGGERATED ENGLISH) TO SHOW HOW YOU COMPARE/MAKE RELATION/EXPLAINING 

 TO READ MORE..CURSORS DOWN.....


Untuk itu, apabila anda belajar,FOKUS UTAMA ANDA pada kuantiti-kuantiti(variables) Fizik seperti mass, weight, force, acceleration dan sebagainya. KENALI SIMBOL,UNIT dan SIMBOL UNIT dengan betul kerana masih ada pelajar salah dalam ujian kerana kesilapan menulis simbol dan unit.(yg mana penting dalam kertas 3/graf & table).Anda juga kena mengenalpasti perbezaan antara kuantiti-kuantiti tersebut. Contohnya, masih ada pelajar menganggap mass dan weight adalah benda yang sama.

Selepas itu, pastikan setiap kali anda diajar tentang hubungan kuantiti-kuantiti itu, anda ambil perhatian kerana itulah KONSEP FIZIKnya.Cth: when applied force to object, acceleration increase as mass decrease. Hubungan-hubungan inilah isi utama matapelajaran ini.

Biasanya konsep fzik timbul disebabkan sifat-sifat variables tadi sama ada secara semulajadi atau melalui kajian dan eksperimen ahli-ahli Fizik terdahulu. Maka disebabkan itulah sesetengah konsep fizik akan disertai dengan nama khas atau ungkapan khas. yang merupakan Teori, Hukum, Prinsip atau Ungkapan/Anggapan. Cth: Second Law of Newton (F=ma), Principle of Archimedes, Assumption(no heat loss to surrounding)dan lain-lain. SENARAIKAN dan PASTIKAN ANDA BOLEH MEMBERI MAKSUDNYA.Mungkin bahagian inilah yang memerlukan anda mengingati, walaubagaimanapun jika anda tidak ingat ayat penuh maksud prinsip/hukum tersebut ,anda boleh menulis dalam jawapan anda dengan menulis formulanya dan menjelaskan variables yang terlibat.(Guess what?biasanya formula ada di m/s kulit kertas exam tu.)
Cth: What is meant by Second Newton Law?
Cdgn jawapan 1: Second Newton Law states that,....
Cdgn jawapan 2: F = ma, F = Force(N), m = mass (kg), and a = acceleration

Dan akhir sekali adalah, bagaimana variables-variables dalam konsep Fizik itu digunakan/diaplikasikan. Untuk itu, kita boleh kategorikan kepada 2, iaitu aplikasi kualitatif dan kuantitatif.

Kuantitatif: masalah soalan berangka, soalan pengiraan.melibatkan penggantian nilai variablesdalam persamaan. KENALPASTI VARIABLES yang akan diganti. KENALPASTI PERSAMAAN SESUAI .Rasanya pelajar sepatutnya tidak mempunyai masalah ini jika mempunyai kemahiran matematik.(linear equation,Algebraic ,indexs,changing unit ,kemahiran graf etc).Untuk itu, PASTIKAN PANDAI MATEMATIK sebelum pandai FIZIK.??

Kualitatif: lebih kepada perbincangan, membuat perbandingan, memberi cadangan atau membuat pilihan berdasarkan sifat dan hubungan-hubungan variables tadi. Biasakan diri jika membuat pernyataan : 

To compare length A and B:
Jawapan diterima:  A is higher than B (penggunaan "higher" or "more" lihat kesesuaian.)
Cth jawapan tidak diterima- A high // A increase as B increasse // high

To state relation of  A and B (cth A=mass and B=acceleration:)
Jawapan diterima: As the mass increase, the acceleration decrease // When the mass is higher, the acceleration decreases// Acceleration decreased by increased mass. 
Cth jawapan tidak diterima- mass high, acceleration high // Higher mass, higher acceleration//The higher the mass,the higher the accelartion(not suitable).

Itu sahaja tips cikgu. semoga anda suksess dalam memehami matapelajaran ini.
-Aizasharizam
2010