Friday, May 14, 2010

TEKNIK MENJAWAB PAPER 2 SECTION C (MAKING DECISION-Membuat pilihan)Cuba bezakan dengan paper 2 Section B ya! (Section B-buat cadangan,Section C-buat pilihan)

No comments:

Post a Comment